14 เทียนทะเล 20 แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร