ลาดพร้าว 87 แยก10 ลาดพร้าว คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร